Hyfforddiant a Gweithdai Ffilm gyda Tom Barrance

Tom with camera

 • Hyfforddiant a gweithdai clir, hawdd i’w deall
 • Cyflwyniad i wneud ffilmiau
 • Hyfforddiant ar gyfer addysgwyr
 • Hyfforddiant ar raglenni golygu fideo
 • Ar gyfer sefydliadau, busnesau, addysg ac unigolion

Bydd fy hyfforddiant yn darparu’r sgiliau a hyder sydd eu hangen arnoch i wneud eich fideos byr eich hun. Rydw i wedi bod yn dysgu gwneud ffilmiau ers dros 25 mlynedd. Gallaf ddangos i chi sut i wneud ffilmiau gyda’ch ffôn symudol, camerâu llonydd neu gamerâu fideo.

Rwyf wedi gweithio gyda phob math o sefydliadau, o fusnesau un person a grwpiau drama ieuenctid i brifysgolion a chorfforaethau rhyngwladol. Rwyf hefyd yn darparu hyfforddiant 1:1 i unigolion.

Byddaf yn cynllunio’r hyfforddiant yn arbennig i gyd-fynd â’ch anghenion penodol, boed yn gyflwyniad dwy awr i’r sylfeini neu’n gwrs manwl dros gyfnod o sawl wythnos.

Ar eich safle

Rwy’n darparu hyfforddiant ar y safle i sefydliadau, ysgolion a busnesau ledled Cymru (ac yng ngweddill y DU a Ewrop).

Ar-lein

Rwy’n darparu ystod o hyfforddiant hyblyg ar-lein i fusnesau, sefydliadau ac unigolion.

Dw i hefyd yn darparu sesiynau ar-lein ar gyfer myfyrwyr ysgol Cynradd ac Uwchradd.

Gwneud ffilmiau  gyda ffôn neu iPad

Gallaf eich dysgu i wneud ffilmiau gyda’ch iPhone, iPad neu ddyfais Android.

Os hoffech chi wybod sut y gallaf eich helpu i ddefnyddio ffilm yn eich gwaith, cysylltwch â fi.

Ffôn 029 2009 5900

e-bost tom@learnaboutfilm.com

Tbilisi training
Gweithdy gwneud ffilmiau yng Ngŵyl Ffilm Goldeneye, Tbilisi, Georgia.

Sefydliadau

Hyfforddiant gwneud ffilmiau i fusnesau, elusennau, cyrff sector cyhoeddus ac addysg uwch.

Dysgwch sut i wneud fideos byr pwerus ar gyfer hyfforddi staff, hyrwyddo eich sefydliad, rhannu syniadau neu ymgynghori â’ch defnyddwyr.

Defnyddiwch gamerâu a meddalwedd proffesiynol neu iPads/iPhones/ffonau Android.

Ar gyfer ysgolion ac athrawon

 • Hyfforddiant ar ddefnyddio ffilm a gwneud ffilmiau, gan gynnwys ffilm a llythrennedd, gwneud ffilmiau mewn Astudiaethau Cyfryngau a Ffilm, ffilm ac ITM, ffilm ac ysgrifennu creadigol.
 • Gweithdai a gweithgareddau cyffrous gan gynnwys gwneud ffilmiau, golygu a chreu traciau sain.

Cynadleddau, seminarau a gwyliau ffilm

 • Cyflwyniadau a gweithdai ymarferol ar wneud ffilmiau, iaith ffilm ac addysg ffilm.

Grwpiau ieuenctid a chymunedol

 • Gweithdai a phrosiectau gwneud ffilmiau, gydag achrediad dewisol ar brosiectau hirach
 • Hyfforddiant i weithwyr ieuenctid a staff ar sut i gynnal prosiectau ffilm gyda phobl ifanc a chymunedau
 • Gweithgareddau gwneud ffilmiau ar gyfer pobl hŷn.

Unigolion

 • Hyfforddiant 1:1 wedi addasu i’ch anghenion unigol.

“Mae Tom yn athro arbennig o dda ac yn gallu cyfleu llawer o fanylion technegol heb ddrysu ei gynulleidfa. Argymhellir yn gryf.”
Gillian Southgate, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Y&D GIG Gogledd-orllewin

Adolygiadau Google

Ffôn 029 2009 5900

e-bost tom@learnaboutfilm.com