Hyfforddiant a Gweithdai Ffilm gyda Tom Barrance

Tom with camera

 • Hyfforddiant a gweithdai clir, hawdd i’w deall
 • Cyflwyniad i wneud ffilmiau
 • Hyfforddiant ar gyfer addysgwyr
 • Hyfforddiant ar raglenni golygu fideo
 • Ar gyfer sefydliadau, busnesau, addysg ac unigolion

Bydd fy hyfforddiant yn darparu’r sgiliau a hyder sydd eu hangen arnoch i wneud eich fideos byr eich hun. Rydw i wedi bod yn dysgu gwneud ffilmiau ers dros 25 mlynedd. Gallaf ddangos i chi sut i wneud ffilmiau gyda’ch ffôn symudol, camerâu llonydd neu gamerâu fideo.

Rwyf wedi gweithio gyda phob math o sefydliadau, o fusnesau un person a grwpiau drama ieuenctid i brifysgolion a chorfforaethau rhyngwladol. Rwyf hefyd yn darparu hyfforddiant 1:1 i unigolion.

Byddaf yn cynllunio’r hyfforddiant yn arbennig i gyd-fynd â’ch anghenion penodol, boed yn gyflwyniad dwy awr i’r sylfeini neu’n gwrs manwl dros gyfnod o sawl wythnos.

Ar eich safle

Rwy’n darparu hyfforddiant ar y safle i sefydliadau, ysgolion a busnesau ledled Cymru (ac yng ngweddill y DU a Ewrop).

Ar-lein

Rwy’n darparu ystod o hyfforddiant hyblyg ar-lein i fusnesau, sefydliadau ac unigolion.

Dw i hefyd yn darparu sesiynau ar-lein ar gyfer myfyrwyr ysgol Cynradd ac Uwchradd.

Gwneud ffilmiau  gyda ffôn neu iPad

Gallaf eich dysgu i wneud ffilmiau gyda’ch iPhone, iPad neu ddyfais Android.

Os hoffech chi wybod sut y gallaf eich helpu i ddefnyddio ffilm yn eich gwaith, cysylltwch â fi.

Ffôn 029 2009 5900

e-bost tom@learnaboutfilm.com

Tbilisi training
Gweithdy gwneud ffilmiau yng Ngŵyl Ffilm Goldeneye, Tbilisi, Georgia.

Sefydliadau

Hyfforddiant gwneud ffilmiau i fusnesau, elusennau, cyrff sector cyhoeddus ac addysg uwch.

Dysgwch sut i wneud fideos byr pwerus ar gyfer hyfforddi staff, hyrwyddo eich sefydliad, rhannu syniadau neu ymgynghori â’ch defnyddwyr.

Defnyddiwch gamerâu a meddalwedd proffesiynol neu iPads/iPhones/ffonau Android.

Ar gyfer ysgolion ac athrawon

 • Hyfforddiant ar ddefnyddio ffilm a gwneud ffilmiau, gan gynnwys ffilm a llythrennedd, gwneud ffilmiau mewn Astudiaethau Cyfryngau a Ffilm, ffilm ac ITM, ffilm ac ysgrifennu creadigol.
 • Gweithdai a gweithgareddau cyffrous gan gynnwys gwneud ffilmiau, golygu a chreu traciau sain.

Cynadleddau, seminarau a gwyliau ffilm

 • Cyflwyniadau a gweithdai ymarferol ar wneud ffilmiau, iaith ffilm ac addysg ffilm.

Grwpiau ieuenctid a chymunedol

 • Gweithdai a phrosiectau gwneud ffilmiau, gydag achrediad dewisol ar brosiectau hirach
 • Hyfforddiant i weithwyr ieuenctid a staff ar sut i gynnal prosiectau ffilm gyda phobl ifanc a chymunedau
 • Gweithgareddau gwneud ffilmiau ar gyfer pobl hŷn.

Unigolion

 • Hyfforddiant 1:1 wedi addasu i’ch anghenion unigol.

“Mae Tom yn athro arbennig o dda ac yn gallu cyfleu llawer o fanylion technegol heb ddrysu ei gynulleidfa. Argymhellir yn gryf.”
Gillian Southgate, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Y&D GIG Gogledd-orllewin

Adolygiadau Google

Ffôn 029 2009 5900

e-bost tom@learnaboutfilm.com

 

Learn Filmmaking With My Step-by-Step Ebook

Start Making Movies ad Start Making Movies is an easy to understand, 163-page PDF guide that shows you how to start making short films and videos. It uses clear explanations and hundreds of illustrations to introduce equipment, the filmmaking process, film language and film storytelling.

“A great visual primer...Highly recommended” (Peter, UK)
“This book is amazing” (Tiffany, USA)