Ffilm Greadigol mewn Ysgolion

Cover Welsh

Adroddiad newydd yw ‘Ffilm Greadigol Mewn Ysgolion’, sy’n disgrifio project ffilm arloesol mewn ysgolion cynradd yn Ne Cymru.

Mae Ffilm a’r Cyfryngau Digidol yn un o’r pum disgyblaeth sy’n perthyn i faes y Celfyddydau Mynegiannol ar y cwricwlwm newydd. Sut gall plant ysgolion cynradd ddysgu am ffilm a’i defnyddio mewn modd creadigol?

Gyda chefnogaeth Ffilm Cymru Wales a’r Sefydliad Ffilm Prydeinig, wnaeth Learnaboutfilm gynnal peilot ar gyfer prosiect sy’n canolbwyntio ar sut i wylio a sut i wneud ffilm.

Bu i ni seilio ein dull o weithio ar Le Cinéma, Cent Ans de Jeunesse (Sinema, 100 Mlynedd o Ieuenctid), rhaglen ryngwladol sydd wedi ei hen sefydlu.

Mae’r adroddiad yn disgrifio’r hyn a ddysgwyd o’r project, ac yn cynnwys cyngor a wneud ffilmio mewn ysgolion. Gallwch ei lawrlwytho yma.

ENGLISH VERSION

 

 

 

Learn Filmmaking With My Step-by-Step Ebook

Start Making Movies ad Start Making Movies is an easy to understand, 163-page PDF guide that shows you how to start making short films and videos. It uses clear explanations and hundreds of illustrations to introduce equipment, the filmmaking process, film language and film storytelling.

“A great visual primer...Highly recommended” (Peter, UK)
“This book is amazing” (Tiffany, USA)