Ysgolion ac athrawon

ENGLISH

Tom Barrance training

DPP ffilm ar gyfer athrawon

Dw i’n darparu hyfforddiant am sut i wneud, deall a dysgu am ffilmmiau, a sut i ddefnyddio ffilm i hybu llythrennedd ac agweddau eraill y cwricwlwm. Dyma rhai o’r testunau dw i’n eu cynnig:

 • ffilm ar gyfer llythrennedd
 • gwneud ffilmiau yn yr ystafell ddosbarth
 • ffilm ar draws y cwricwlwm cynradd
 • gwneud ffilmiau ar yr iPad
 • ffilm ac ysgrifennu creadigol
 • deall iaith ffilmiau
 • gwneud ffilmiau mewn Astudio’r Cyfryngau ac Astudiaethau Ffilm
 • montage a ffilmiau heb naratif
 • storïau digidol
 • ffilm a ieithoedd tramor modern

Gweithgareddau ffilm ar gyfer myfyrwyr

Dw i’n cynnig ystod eang o weithdai ffilm a gwneud-ffilmiau ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd. Maent yn cynnwys:

 • Ffilm gyflym: dysgu sut mae ffilmiau yn adrodd storïau, a chreu ffilm fer mewn ychydig o oriau
 • Animeddio syml
 • Golygu dilyniant ffilm fer
 • Sain: dysgu am sain mewn ffilmiau, a chreu trac sain
 • Creu cerddi ffilm

Mae’r holl hyfforddiant a gweithdai ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Dw i wedi darparu hyfforddiant a gweithdai ffilm ledled Cymru ac fel rhannau o brojectau a chynadleddau yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae Tystygrif DBS Uwch gyda fi.

Adnoddau

Adnoddau rhyngweithiol

EditClass Ffilm fer i’w golygu ar iPad, iPhone, Mac neu PC.

PDFs am ddim 

Primary filmmaking guide (Into Film)
Secondary filmmaking guide (Into Film)
Using film in schools (Film: 21st Century Literacy)

Adnoddau ar ddysgu ffilmiau o Gymru

Hunky Dory
Separado!
Submarine