Tom Barrance

ENGLISH

tom

Addysg a hyfforddiant

Dw i’n darparu addsyg ffilm a gweithgareddau, hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer ysgolion, cwmnïau nid er elw, gwyliau ffilm a llen, busnesau ac unigolion.

Pwrpas fy weithdau a hyfforddiant yw darparu dealltwriaeth i sut mae ffilmiau yn cyfathrebu a sut y gallwch chi, eich myfyrwyr, neu’ch cydweithwyr wneud ffilmiau. Dw i’n gweithio gyda phob oedran, o ysgolion cynradd i oedolion. Dyma fideos a wnaed gan bobl sy wedi mynychu fy ngweithdai neu hyfforddiant.

Gweithgareddau ymarferol gwneud ffilmiau
Sesiynau byr golygu, camera neu ‘chromakey’ mewn gwyliau neu ddigwyddiadau eraill
Her ffilm cyflym: cynllunio, saethu a golygu dilyniant ffilm mewn ychydig o oriau
Gweithdai golygu: creu ffilm fer o ddarnau craidd (‘rushes’) wrth ddefnyddio iMovie (Mac/iOS) neu Final Cut
Trac sain: ystyried effeithiau sain mewn ffilmiau, wedyn creu trac sain gwreiddiol gyda Garageband (Mac)
Ffilm, barddoniaeth a montage: creu cerdd ffilm

Projectau gwneud ffilmiau

 • cymorth gyda chynllunio
 • hyfforddiant ar gyfer athrawon a gweithwyr ieuenctid
 • cefnogaeth a mentora

DPP a chyflwyniadau

 • deall iaith ffilmiau
 • ffilm a sain
 • ffilm a llythrennedd
 • gwneud ffilmiau ar gyrsiau astudio’r cyfryngau neu ffilm
 • montage a chreu ffilmiau heb naratif
 • ffilm a gwaith ieuenctid

Hyfforddiant defnyddio meddalwedd

 • iMovie (Mac neu iOS)
 • Pinnacle Studio (iOS)
 • Final Cut Pro
 • Creu trac sain gyda Garageband

Ysgrifennu ac ymgynghoru
Dw i wedi ysgrifennu adroddiadau ymchwil ac adnoddau creu ffilmiau ar gyfer Becta, Filmclub, Film: 21st Century Literacy, Asiantaeth Ffilm Cymru ac eraill. Gallwch islwytho canllawiau gwneud ffilmiau mewn ysgolion – ysgrifennais i nhw ar gyfer Into Film, y mudiad newydd sy’n cefnogi addysg ffilm 5-19 ar draws y DU.

Adnoddau
Using Film in Schools (PDF am ddim)
Making Movies Make Sense (canllawiau rhyngweithiol ar wneud ffilmiau – ar gyfer iPad, Mac ac iPhone)

Profiad
Mae gen i mwy na 20 mlynedd o brofiad addysg ffilm. Dwi wedi gweithio gyda neu dros ysgolion, mudiadau nid er elw, a chwmniau yn cynnwys Apple, Asiantaeth Ffilm Cymru, Becta, BFI, C2k Gogledd Iwerddon, Comisiynydd Plant Cymru, Cyrraedd y Nod, EuroMediaLiteracy, Gwyl y Gelli, Plant mewn Amguedfeydd, Llenyddiaeth Cymru, Ysgol Prydeinig Brwsel, Zoom Cymru.

Dw i wedi gweithio ar draws Cymru, yn yr Alban, Lloegr, Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon, a dw i wedi cyflwyno mewn cynadleddau Ewropeaidd yn Ffrainc, Gogledd Iwerddon a’r Eidal.

Dw i’n gallu darparu fy nghweithdareddau a hyfforddiant i gyd try gyfrwng y Gymraeg. Mae fy Nghymraeg yn rhugl, a dw i hefyd yn siarad Ffrangeg a peth Sbaeneg.

Learn Filmmaking With My Step-by-Step Ebook

Start Making Movies ad Start Making Movies is an easy to understand, 163-page PDF guide that shows you how to start making short films and videos. It uses clear explanations and hundreds of illustrations to introduce equipment, the filmmaking process, film language and film storytelling.

“A great visual primer...Highly recommended” (Peter, UK)
“This book is amazing” (Tiffany, USA)