Adnoddau dysgu am ffilmiau o Gymru

ENGLISH

Bydd yr adnoddau dysgu PDF hyn – a gyllidwyd gan Ffilm Cymru Wales – yn helpu chi i ddefnyddio ffilmiau Hunky Dory, Separado! a Submarine yn yr ystafell ddosbarth.

Hunky Dory

HUNKYPOSTER

Ffilm ysgafn, hwyliog am haf 1976 yw Hunky Dory gan Marc Evans. Mae’r ffilm, a leolir mewn ysgol yn Abertawe, yn dangos Miss Vivienne May (Minnie Driver a’u myfyrwyr yn cynhyrchu fersiwn roc o’r Tempest. Mae adnodd Georgina Newton yn cynnwys canllawiau i golygfeydd allweddol a cynlluniau gwersi, gyda ffocws ar Astudio’r Cyfryngau ac Astudiaethau Ffilm.

Separado!

SEPPOSTER

Mae Separado!, gan Dylan Goch a Gruff Rhys, yn dilyn olion traed un o hynafiaid Gruf i Dde America. Mae adnodd Tom Barrance yn awgrymu sut i’w defnyddio mewn ysgolion Cynradd ac Uwchradd i ddysgu ysgrifennu, Hanes, Cymraeg,  Ieithoedd Tramor Modern (Sbaeneg), gwneud ffilmiau, Astudio’r Cyfryngau ac Astudiaethau Ffilm.

Submarine

SUBPOSTER

Stori serch hynod, doniol yw ffilm cyntaf Richard Ayoade, a seilir ar nofel Joe Dunthorne. Mae adnodd Georgina Newton yn dangos sut i ddefnyddio’r ffilm boblogaidd annibynnol hon mewn Astudio’r Cyfryngau, Astudiaethau Ffilm a phynciau eraill.

ffcw

wg-acw

Learn Filmmaking With My Step-by-Step Ebook

Start Making Movies ad Start Making Movies is an easy to understand, 163-page PDF guide that shows you how to start making short films and videos. It uses clear explanations and hundreds of illustrations to introduce equipment, the filmmaking process, film language and film storytelling.

“A great visual primer...Highly recommended” (Peter, UK)
“This book is amazing” (Tiffany, USA)Leave a Comment