Addysg ffilm a hyfforddiant

ENGLISH
Dw i’n darparu hyfforddiant a gweithgareddau mewn ffilm a gwneud ffilmiau ar gyfer ysgolion, grwpiau cymunedol a grwpiau ieuenctid, gwyliau ffilm, llythrenned a chelf, elusennau a busnesau.

Ysgolion ac athrawon

  • Hyfforddiant ar gyfer athrawon Cynradd ac Uwchradd ar sut i ddefnyddio ffilm a gwneud ffilmiau, yn cynnwys ffilm a llythrennedd, Astudio’r Cyfryngau ac Astudiaethau Ffilm, Ieithoedd Tramor Modern ac ysgrifennu creadigol.
  • Gweithgareddau byr, dwys ar gyfer myfyrwyr Cynradd ac Uwchradd yn cynnwys creu ffilmiau, golygu, creu trac sain ac animeiddio.
  • Apps, DVD-ROMs a PDFs .

Grwpiau ieuenctid a grwpiau cymunedol

  • Gweithgareddau a phroject gwneud-ffilmiau, yn cynnwys hyfforddiant achrededig Agored Cymru
  • Hyfforddiant ar gyfer gweithwyr ieuenctid a staff eraill ar sut i gynnal projectau ffilm gyda phobl ifanc a chymunedau

Mudiadau nid er elw, elusennau a busnesau

  • Dysgwch sut i ddefnyddio offer sylfaenol i wneud ffilmiau byr pwerus i hyfforddi staff, hybu’ch mudiadau, rhannau syniadau neu ymghynghori gyda’ch defnyddwyr.
  • Gwnewch ffilm gyda fy nghefnogaeth: chi sy’n dewid faint o’r gwaith technegol i’w wneud.

Cynadleddau, seminarau a gwyliau ffilm, llythrennedd a chelf

  • Cyflwyniadau a gweithdai ymarferol ar wneud ffilmiau, iaith ffilmiau ac addysg ffilmiau

Ymgynghori, ymchwil ac ysgrifennu

  • Dw i wedi gwneud gwaith ymgynghori, ymchwil ac ysgrifennu adnoddau ar gyfer mudiadau yn cynnwys Becta, BFI Education, Filmclub, Film: 21st Century Literacy, Ffilm Cymru Wales ac Into Film.

 

Danfonwch e-bost (mae’r cyfeiriad ar ben y tudalen) neu ffoniwch 029 2009 5900 os ydych am drafod hyfforddiant neu weithgareddau, os gwelwch yn dda.

ENGLISH VERSION


Leave a Comment